Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 12.12.2018, 11:03

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 27/18 10.12.2018 Zakup i dostawa materiałów biurowych 03.01.2019
PN 28/18 21.11.2018 „Zakup i dostawę 350 par butów strażackich gumowych wsuwanych- model D” 29.11.2018
PN 26/18 Uwaga! Dodano wynik postępowania w części I, V oraz VII zamówienia 16.11.2018 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i pamięcią RAM” 26.11.2018
PN 20/18 Uwaga: dodano wybór najkorzystniejszej oferty na część 2 30.10.2018 Sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy i jaj do SGSP w 2019 roku w podziale na 2 części 14.11.2018
PN 24/18 Zawiadomienie o wynikach postępowania 26.10.2018 Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń telekomunikacyjnych na potrzeby SGSP” 07.11.2018
PN 21/18 dodano wybór oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2 23.10.2018 Sukcesywne dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych do SGSP w 2019 roku w podziale na 2 Części 06.11.2018
PN 23/18 dodano wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 2 22.10.2018 Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do SGSP w 2019 roku w podziale na 3 części 31.10.2018
PN 22/18 Dodano informacje o wyniku postępowania na cz. 2 17.10.2018 Sukcesywne dostawy mięs, drobiu i wędlin do SGSP w 2019 roku w podziale na 2 części część 1 sukcesywne dostawy mięs i drobiu w 2019 roku część 2 sukcesywne dostawy wędlin w 2019 roku 26.10.2018
PN 14/18 Dodano wybór najkorzystniejszej oferty 04.10.2018 Usługa profesjonalnego sprzątania pomieszczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 23.10.2018
Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PN 18/18 25.09.2018 Wykonanie roboty budowlanej pn.: „Modernizacja odprowadzenia ścieków bytowych oraz budowa sieci hydrantowej na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego I Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”- zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10.10.2018
©2002-2018 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL