Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2018, 12:51

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 16/18 09.08.2018 „Budowa ogrodzenia na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim” 23.08.2018
PN 15/18 Uwaga! Zmieniono termin składania ofert na dzień 20.08.2018 r oraz dokonano modyfikacji SIWZ. 07.08.2018 Dostawa serwerów, licencji i macierzy. 20.08.2018
PN 13/18. Dodano Informację z otwarcia ofert. 06.07.2018 Wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Remont JRG SGSP w budynku D - Obiektu 01”; II część zamówienia: „Remont łazienki w budynku B - Obiektu 02 ” 24.07.2018
PN 12/18 06.07.2018 Dostawa i montaż mebli w podziale na 4 części 16.07.2018
PN 11/18 29.06.2018 Wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Budowa zjazdu publicznego z jezdni ul. Stanisława Szczepanowskiego” II część zamówienia: „Modernizacja chodnika na terenie obiektu 02 SGSP przy ul. Siemiradzkiego 2 w Warszawie” 16.07.2018
PN 9/18 Uwaga: Przesunięcie terminu składania ofert na 11.06.2018 r. do godz. 09.00 24.05.2018 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP, z podziałem na osiemnaście (18) części Uwaga: ZMIANA TREŚCI SIWZ 06.06.2018
PN/8/18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.05.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Remont pomieszczeń w budynku D, II piętro Obiekt 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”. Uwaga! Zmodyfikowano treść Istotnych Warunków Zamówienia. 05.06.2018
PN/10/2018. Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 15.05.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Modernizacja Sali N w budynku B obiekt 01”; II część zamówienia: „Rozbudowa sieci IT, budowa kabla światłowodowego łączącego serwerownię w budynku B obiekt 02 z serwerownią w budynku C obiektu 01” Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 29.05.2018
PN 7/18 Uwaga: PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: 02.05.2018R. DO GODZ. 09.00 19.04.2018 Dostawa sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej - 4 Części 27.04.2018
©2002-2018 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL