Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 10.07.2020, 15:58

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
19/20 30.06.2020 Dostawa dwóch ton (słownie: dwóch ton) ciekłego gazu LNG do Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommée 16. 09.07.2020
18/20 Uwaga: zamieszczono odpowiedzi na zapytania do treści "Zapytania ofertowego". 18.06.2020 Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku dydaktyczno-biurowego Uczelni zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Siemiradzkiego 2, budynek B obiekt 02, w ramach działań energooszczędnych i termomodernizacyjnych SGSP w Warszawie 24.06.2020
17/20 Zamieszczono informację o podpisaniu umowy. 17.06.2020 „Sporządzenie niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydanie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych („CFS”) sporządzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w związku z realizacją projektu „DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience – DRIVER+” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji na terenie Warszawy, zgodnie z Aneksem VII do umowy grantowej (załącznik nr 3)”. 25.06.2020
16/20 Zaktualizowano odpowiedzi dla Wykonawców (2). 10.06.2020 Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego 24.06.2020
15/20 Zamieszczono informację o zamknięciu postępowania. 04.06.2020 Dostawa trzech (3) kamer termowizyjnych na statywach, z rejestratorami oraz dodatkowymi monitorami umożliwiającymi bieżący podgląd obrazu, na potrzeby szybkiego, bezdotykowego, przesiewowego badania osób poruszających się na terenie Uczelni wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją i instruktażem obsługi. 12.06.2020
14/20 28.05.2020 „Wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa szkoleń strażaków na Ukrainie” 08.06.2020
13/20 15.05.2020 „Dostawa wraz z montażem klimatyzatora ściennego” 21.05.2020
12/20 15.04.2020 Zakup główek zapalczych wyzwalających energię 2 kJ oraz główek zapalczych wyzwalających energię 5 kJ wraz z dostawą 30.04.2020
11/20 Zamieszczono odpowiedzi na pytania 09.04.2020 Stanowisko do badań napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania - tensjometr optyczny: układ pomiarowy, oprogramowanie, stolik manualny lub automatyczny, automatyczny dyspenser pipetowy 17.04.2020
09/20 Zamieszczono informacje o wyniku 27.02.2020 Dostawa materiałów promocyjnych. 06.03.2020
8/20 18.02.2020 Usługi korekty, redakcji i składu publikacji planowanych do wydania w latach 2020-2022. 25.02.2020
7/20 24.01.2020 Modyfikacja głowicy stanowiska do badania parametrów wybuchowych LNG w kuli o objętości 20 dm3 o możliwość montażu zapłonników o różnych energiach zapłonu w celu weryfikacji skuteczności zapłonu wybranych uwolnień LNG w trenażerze 28.01.2020
6/20 24.01.2020 Dostosowanie stanowiska do badań wybuchowości w transporcie w oparciu o test serii I, test serii II i test C1 zgodnie z wymaganiami klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w transporcie drogami krajowymi dla modyfikowanych źródeł zapłonu uwolnień LNG w trenażerze 28.01.2020
5/20 24.01.2020 Modyfikacja oprogramowania do badania parametrów wybuchowość LNG w kuli o objętości 20 dm3 z użyciem niestandardowych źródeł zapłonu 28.01.2020
4/20 24.01.2020 Modyfikacja oprogramowania komputerowego do kuli o objętości 20 dm3 umożliwiającą tworzenie i badanie parametrów wybuchowości mieszanin wieloskładnikowych gazów palnych, obojętnych i utleniających 28.01.2020
3/20 23.01.2020 Wykonanie ekspertyzy technicznej w celu realizacji zadania: pn. „Remont budynku koszarowca na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim". 05.02.2020
2/20 16.01.2020 Zakup główek zapalczych wyzwalających energię 2 kJ oraz główek zapalczych wyzwalających energię 5 kJ 22.01.2020
1/20 15.01.2020 Opracowanie kompleksowej dokumentacji - „Programu funkcjonalno-użytkowego” w celu realizacji zadania: pn. „Modernizacja konstrukcji podłogi pływającej Sali Gimnastycznej”. 23.01.2020
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL