Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
8/20 18.02.2020 Usługi korekty, redakcji i składu publikacji planowanych do wydania w latach 2020-2022. 25.02.2020
7/20 24.01.2020 Modyfikacja głowicy stanowiska do badania parametrów wybuchowych LNG w kuli o objętości 20 dm3 o możliwość montażu zapłonników o różnych energiach zapłonu w celu weryfikacji skuteczności zapłonu wybranych uwolnień LNG w trenażerze 28.01.2020
6/20 24.01.2020 Dostosowanie stanowiska do badań wybuchowości w transporcie w oparciu o test serii I, test serii II i test C1 zgodnie z wymaganiami klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w transporcie drogami krajowymi dla modyfikowanych źródeł zapłonu uwolnień LNG w trenażerze 28.01.2020
5/20 24.01.2020 Modyfikacja oprogramowania do badania parametrów wybuchowość LNG w kuli o objętości 20 dm3 z użyciem niestandardowych źródeł zapłonu 28.01.2020
4/20 24.01.2020 Modyfikacja oprogramowania komputerowego do kuli o objętości 20 dm3 umożliwiającą tworzenie i badanie parametrów wybuchowości mieszanin wieloskładnikowych gazów palnych, obojętnych i utleniających 28.01.2020
3/20 23.01.2020 Wykonanie ekspertyzy technicznej w celu realizacji zadania: pn. „Remont budynku koszarowca na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim". 05.02.2020
2/20 16.01.2020 Zakup główek zapalczych wyzwalających energię 2 kJ oraz główek zapalczych wyzwalających energię 5 kJ 22.01.2020
1/20 15.01.2020 Opracowanie kompleksowej dokumentacji - „Programu funkcjonalno-użytkowego” w celu realizacji zadania: pn. „Modernizacja konstrukcji podłogi pływającej Sali Gimnastycznej”. 23.01.2020
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL