Biuletyn Informacji Publicznej 11/19 - Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 14 czerwca 2019

11/19

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za lata 2019, 2020 i 2021 zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odrębnie za każdy rok.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 20.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL