Biuletyn Informacji Publicznej 25/19 - Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 19 listopada 2019

25/19

"Pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej i świadczenia usług doradztwa technicznego, przy realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych rozbudowy budynku numer 21, zlokalizowanego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim".

Metadane

Data publikacji : 19.11.2019
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL