Biuletyn Informacji Publicznej 28/19 - Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 28 listopada 2019

28/19

Usługa opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” wraz z usługami towarzyszącymi - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Ogłoszenie zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220065

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.11.2019
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL