Biuletyn Informacji Publicznej 09/20 Zamieszczono informacje o wyniku - Zamówienia poniżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.10.2020, 17:01

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Czwartek, 27 lutego 2020

09/20 Zamieszczono informacje o wyniku

Dostawa materiałów promocyjnych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.02.2020
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL