Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2020, 10:00

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 30/20 18.09.2020 "Zakup 100 sztuk komputerów przenośnych typu laptop 2 w 1 z ekranem dotykowym". 30.09.2020
PN 27/20 Opublikowano informację o unieważnieniu postępowania 01.09.2020 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa (BSPiIR) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim” 09.09.2020
PN 20/20 Zamieszczono informację o wyniku postępowania 27.07.2020 „Zakup i dostawę, wraz z montażem mebli na potrzeby Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziale na pięć części tj.: I część zamówienia: „Meble na wyposażenie pomieszczeń biurowych”; II część zamówienia: „Meble na wyposażenie pomieszczeń Kompanii I”; III część zamówienia: „Szafy metalowe”; IV część zamówienia: „Meble na wyposażenie Domu Studenckiego SGSP”; V część zamówienia: „Fotele i krzesła”; 04.08.2020
PN 18/20 Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej 15.07.2020 „Wykonanie i dostawa na Ukrainę trzech kompletów trenażerów do prowadzenia procesu szkolenia strażaków składających się z dwóch stanowisk do ćwiczeń w postaci komory rozgorzeniowej oraz zbiornika do symulacji wycieku gazu” 31.07.2020
PN 16/20 Uwaga: Zamieszczono informację o wyniku postępowania w części 2 i 3 15.07.2020 „Dostawa dodatkowego wyposażenia podnoszącego poziomu bezpieczeństwa szkoleń strażaków” z dopuszczeniem składania ofert częściowych w podziale na: Część 1 – Zakup kamer termowizyjnych, prądownic i nasad gost z gwintem zewnętrznym; Część 2 - Zakup aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych, urządzenia do statystycznych testów sprzętu ochrony dróg oddechowych i kapturów ratunkowych; Część 3 – Zakup kompresora powietrznego, wentylatorów, pilarki spalinowej, przecinarki z wysokociśnieniowym zbiornikiem na wodę, motopompy z wężem ssawnym i smokiem, detektorów, przełączników, statywu bezpieczeństwa wraz z dodatkowym wyposażeniem, radiotelefonów przenośnych i rozdzielacza kulowego; Część 4 – Zakup przenośnych działek wodno-pianowych. 30.07.2020
PN 19/20 Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.07.2020 „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego” 20.07.2020
PN 15/20 Na platformie zamawiajacego opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 26.06.2020 Dostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall 31.07.2020
PN 14/20 Zamieszczono wyniki postępowania 29.05.2020 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj remontu sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 17.06.2020
KOMUNIKAT W SPRAWIE OFERT PRZETARGOWYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRMY KURIERSKIE 18.05.2020
PN 7/20 Dodano zawiadomienie o wynikach postępowania w części I zamówienia 17.04.2020 „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” z podziałem na trzy części w tym: I część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; II część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 27.04.2020

Wybierz Strony

©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL