Biuletyn Informacji Publicznej Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PN 18/18 - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 25 września 2018

Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PN 18/18

Wykonanie roboty budowlanej pn.: „Modernizacja odprowadzenia ścieków bytowych oraz budowa sieci hydrantowej na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego I Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”- zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2018
Data modyfikacji : 18.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL