Biuletyn Informacji Publicznej PN 16/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 zamówienia. - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Czwartek, 05 września 2019

PN 16/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 zamówienia.

„Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej”

Część 1: Blok sterowania do pieca.

Część 2: Aparat do badania stężeniowych granic wybuchowości LNG wg ASTM E681 z systemem

 optycznym do nagrywania video i analizy kształtu płomienia.

Część 3: Wielokanałowy rejestrator przebiegów wolnozmiennych, z akcesoriami, systemem

  oprogramowania wizualizacji i archiwizacji danych.

Część 4: Stanowisko z komorą termiczną z układem obciążającym, kontrolno-pomiarowym

 i rejestrującym.

Cześć 5: Aparat do badania temperatury samozapłonu cieczy i gazów zgodny z ASTM E659

 z oprogramowaniem do analizy zapłonu.

Cześć 6: Aparat do badania wybuchowości w transporcie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.09.2019
Data modyfikacji : 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Strelau
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL