Biuletyn Informacji Publicznej PN 4/19 Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Czwartek, 03 października 2019

PN 4/19 Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na siedem części zamówienia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora Komendanta zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na siedem następujących części:


 I część zamówienia:
„Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od wszystkich ryzyk”;


 II część zamówienia:
„Ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco, NNW oraz ASSISTANCE;


III część zamówienia:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”;

IV część zamówienia:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych”;


V część zamówienia:
„Ubezpieczenie lotnicze”;


 VI część zamówienia:
„Ubezpieczenie NNW;


VII część zamówienia:
„Ubezpieczenie jednostek pływających.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 03.10.2019
Data publikacji : 03.10.2019
Data modyfikacji : 22.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL