Biuletyn Informacji Publicznej PN 28/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 07 października 2019

PN 28/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę aparatury naukowo-badawczej" z podziałem na 5 części:
Część 1: Blok sterowania do pieca.
Część 2: Aparat do badania stężeniowych granic wybuchowości LNG wg ASTM E681 z systemem optycznym do nagrywania video i analizy kształtu płomienia.
Część 3: Stanowisko z komorą termiczną z układem obciążającym, kontrolno-pomiarowym i rejestrującym.
Cześć 4: Aparat do badania temperatury samozapłonu cieczy i gazów zgodny z ASTM E659 z oprogramowaniem do analizy zapłonu.
Cześć 5: Aparat do badania wybuchowości w transporcie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.10.2019
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Strelau
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL