Biuletyn Informacji Publicznej PN 7/20 Dodano zawiadomienie o wynikach postępowania w części I zamówienia - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.10.2020, 17:01

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Piątek, 17 kwietnia 2020

PN 7/20 Dodano zawiadomienie o wynikach postępowania w części I zamówienia

„Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” z podziałem na trzy części w tym: I część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; II część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

"W związku ze zdarzającymi się przypadkami nie dostarczania przez firmy kurierskie wysłanych przez Wykonawców ofert przetargowych,  informujemy, że  Szkoła Główna Służby Pożarniczej nigdy nie odmówiła przyjęcia żadnej przesyłki (w tym również ofert przetargowych), nie jest objęta kwarantanną a na jaj terenie zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania wirusa COVID -19. Wszelkie przesyłki należy dostarczać na biuro przepustek od ul. Siemiradzkiego 2 tel. 22 56 17 695 lub bezpośrednio do kancelarii SGSP tel. 22 56 17 675". Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie ofert przetargowych w wyznaczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie".

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.04.2020
Data modyfikacji : 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL