Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa: - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 04 kwietnia 2012

Dostawa:

Część I Stanowiska badawczego do analiz numerycznych CFD metodą objętości i elementów skończonych z zakresu analizy termicznej, mechaniki płynów i wytrzymałości wraz z analizą pól sprzężonych na wyposażenie Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Część II Systemów do rejestracji, przetwarzania i obróbki danych doświadczalnych do analizy i demonstracji wyników pomiarów realizowanego projektu na wyposażenie Zakładu Spalania i Teorii Pożarów, Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Zakładu Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów.

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Numer postępowania: PN 14/12

Termin składania ofert: 16.04.2012 r. do godz. 10.00

Metadane

Data publikacji : 04.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL