Biuletyn Informacji Publicznej Roboty budowlane remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach B,C i F obiektu 01 oraz w budynku C obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie wg podziału zamówienia na części I,II,III i IV. - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 14 października 2013

Roboty budowlane remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach B,C i F obiektu 01 oraz w budynku C obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie wg podziału zamówienia na części I,II,III i IV.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2013 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 37/13

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.10.2013
Data modyfikacji : 23.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL