Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców trzy zadania, w zakresie: - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 25 marca 2015

Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców trzy zadania, w zakresie:

Zadanie nr 1: Obiekt 01 Budynek C/D serwerownia: Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz chłodzenia i automatyki (klimatyzacji). Zadanie nr 2: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 308 z przeznaczeniem na laboratorium Chemii: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. Zadanie nr 3: Obiekt 02 Budynek B pomieszczenie nr 216 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana.

Numer postępowania: PN 08/15.

Termin składania ofert: 09.04.2015 r. do godz. 10.00.

 

Metadane

Data publikacji : 25.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL