Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców cztery zadania. - Zamówienia powyżej 30 000 euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:39

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 27 października 2015

Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców cztery zadania.

Zadanie nr 1: Obiekt 01 Budynek C Pracownia Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego: Wymiana wentylatorów dachowych. Zadanie nr 2: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 111 Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Wykonanie układu oddymiania oraz przeróbki instalacji elektrycznej. Zadanie nr 3: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 308 z przeznaczeniem na laboratorium Fizykochemii: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. Zadanie nr 4: Obiekt 01 i 02: Instalacja wraz z dostawą fragmentów sieci teletechnicznej na terenie SGSP.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000,00 euro

Termin składania ofert: 12.11.2015 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 20/15

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL