Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 15/19 Zamawiajacy zmienił termin składania ofert 30.07.2019 Zakup i dostawa urządzenia do pomiaru termograwimetrycznego z DSC 08.08.2019
PN 12/19: Zamieszczono odpowiedź na pytanie i zmianę SIWZ Komunikat: Zamieszczono informację z otwarcia ofert. 09.07.2019 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP 23.07.2019
PN 13/19 Zamieszczono zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych części III zamówienia 08.07.2019 Zakup i dostawę (wraz z montażem) mebli w podziale na siedem części 17.07.2019
PN 11/19 23.05.2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 04.07.2019
PN 07/19 23.05.2019 Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego komponentów sprzętowych do budowy klastra obliczeniowego o wysokiej wydajności. 04.07.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL