Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 10.10.2019, 14:58

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 28/19 07.10.2019 Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej 17.10.2019
PN 27/19 04.10.2019 Usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów na krajowe i międzynarodowe przewozy lotnicze, kolejowe a także autokarowe. 15.10.2019
PN 4/19 03.10.2019 Wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na siedem części zamówienia 21.10.2019
PN 22/19 Zamiewszczono Informacje z otwarcia ofert 23.09.2019 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP 02.10.2019
PN 23/19 Zamieszczono informację z otwarcia ofert 20.09.2019 „Wykonanie remontu dachów na obiektach magazynowych na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”. 07.10.2019
PN 2/19 11.09.2019 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości i higieny. 10.04.2019
PN 19/19 Ogłoszono wyniki postępowania 06.09.2019 Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na dostawę trenażerów. 16.09.2019
PN 20/19 Zamieszczono unieważninie części 1 oraz wybór oferty w część 2 i 3 06.09.2019 Dostawa wyposażenia podnoszącego poziomu bezpieczeństwa szkoleń strażaków w Gruzji 16.09.2019
PN 16/19 Zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w częściach 1,2,4,5 oraz 6 05.09.2019 „Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej” 17.09.2019
PN 10/19 Zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania. 04.09.2019 „Usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów na krajowe i międzynarodowe przewozy lotnicze, kolejowe a także autokarowe” 16.09.2019

Wybierz Strony

©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL