Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2019, 12:15

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 5/19 Komunikat: powtórzenie unieważnionego postępowania PN 3/19 w zakresie zakupów obuwia. 12.06.2019 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży specjalnej, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP -3 części. 24.06.2019
PN 11/19 23.05.2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 04.07.2019
PN 07/19 23.05.2019 Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego komponentów sprzętowych do budowy klastra obliczeniowego o wysokiej wydajności. 04.07.2019
PN 9/19 10.05.2019 Remont budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim 27.05.2019
PN 6/19 24.04.2019 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku D, III piętro Obiekt 01 – rejon zakwaterowania IV Kompanii 15.05.2019
PN 3/19 Komunikaty: zamieszczono unieważnienie CZ. 4, 10 i 12 18.04.2019 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP. postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl. 22.05.2019
PN 8/19 16.04.2019 Zakup i dostawa materiałów biurowych. 26.04.2019
PN 2/19 27.03.2019 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości i higieny. 10.04.2019
PN 1/19 19.02.2019 Dostawa 135 kompletów ubrań specjalnych - postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl. 27.03.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL