Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2019, 13:46

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 3/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP 18.04.2019 Postępowanie na "Dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP” – nr PN 3/19 prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl. 22.05.2019
PN 8/19 Zakup i dostawa materiałów biurowych. 16.04.2019 26.04.2019
PN 2/19 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości i higieny. 27.03.2019 10.04.2019
PN 1/19 Dostawa 135 kompletów ubrań specjalnych 19.02.2019 Postępowanie na „Dostawa 135 kompletów ubrań specjalnych” – nr PN 1/19 prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl. 27.03.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL