Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2019, 10:48

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
30/19 06.12.2019 „1 szt. komputera przenośnego (laptop) oraz 2 szt. gogli do wirtualnej rzeczywistości” 13.12.2019
29/19 27.11.2019 Oprogramowanie Effects - specjalistyczne oprogramowanie do modelowania zasięgów efektów fizycznych oddziaływania awarii przemysłowych z udziałem substancji niebezpiecznych 09.12.2019
28/19 28.11.2019 Usługa opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” wraz z usługami towarzyszącymi - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 05.12.2019
27/19 27.11.2019 „Fantom ratowniczo-szkoleniowy”. 02.12.2019
26/19 27.11.2019 "Oprogramowanie Sima Pro PhD wersja V8" 09.12.2019
25/19 19.11.2019 "Pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej i świadczenia usług doradztwa technicznego, przy realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych rozbudowy budynku numer 21, zlokalizowanego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim". 26.11.2019
24/19 14.11.2019 „Dostawa dwóch (2) ton ciekłego gazu LNG do Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP Zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommée 16” 18.11.2019
23/19 13.11.2019 „Rejestrator temperatury i 16 termopar” 20.11.2019
22/19 13.11.2019 „Fabrycznie nowy miniciągnik wraz z dodatkowym wyposażeniem”. 20.11.2019
21/19 13.11.2019 „Urządzenie służące do chwilowych i ciągłych pomiarów stężeń radonu w powietrzu” 20.11.2019
20/19 08.11.2019 „Dedykowany system teleinformatyczny w formule Software as a service (SaaS) do zarządzania dorobkiem naukowym ewaluowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Dyscyplin naukowych”. 15.11.2019
19/19 31.10.2019 Ubrania treningowe: bluza i spodnie dresowe oraz obuwie sportowe z przeznaczeniem do biegania dla podchorążych i pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 12.11.2019
18/19 31.10.2019 Dostawa: "Półbutów wyjściowych, botków ocieplanych oraz trzewików żołnierskich dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej". 12.11.2019
17/19 18.10.2019 Okablowanie strukturalne łączące serwerownię z punktami WI-FI w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej WIZJA LOKALNA dla zainteresowanych Wykonawców: 31-10-2019 r. godz. 10.00. Zbiórka przy wejściu do Uczelni od ul. Siemiradzkiego 2. 04.11.2019
16/19 04.10.2019 „17 (siedemnaście) kompletów ubrań specjalnych dla strażaków w ramach dostawy wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa szkoleń strażaków w Gruzji”. 10.10.2019
Zapytanie ofertowe 15/19 Komunikat: Modyfikacja treści zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji w częśći nr 2. 03.09.2019 Usługa cateringowa i/lub restauracyjna w zakresie: Część 1): Catering dla uczestników wydarzenia Dry Run 2 Final Demo; Część 2): Catering dla uczestników wydarzenia Final Demo; Część 3): Organizacji kolacji w lokalu gastronomicznym dla członków konsorcjum i uczestników biorących udział w wydarzeniu Final Demo (część 3) 10.09.2019
14/19 Komunikat: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 31.07.2019 Usługa koszenia 08.08.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL