Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2019, 13:46

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
1/19 11.01.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na dwie części: CZĘŚĆ I: „Przebudowa wejścia głównego oraz ciągu komunikacyjnego w Budynku D ob. 01”, CZĘŚĆ II: „Przebudowa wejścia głównego oraz ciągu komunikacyjnego w Budynku B ob. 02”. 22.01.2019
2/19 18.03.2019 „Pogwarancyjne przeglądy techniczne OT wykazanych samochodów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (wg. wykazu w załączniku nr 1) według DTR poszczególnych marek i modeli pojazdów” 26.03.2019
3/19 18.04.2019 Dostawy ciekłego azotu do siedziby zamawiającego do posiadanego przez zamawiającego zbiornika TP60 26.04.2019
4/19 18.04.2019 Usługa modernizacji komputera przenośnego HP EliteBook 8570w i5 3360M 4GB 500GB 26.04.2019
5/19 18.04.2019 Usługa przeglądu, konserwacji, kalibracji, oraz uruchomienia funkcji pracy w temperaturach kriogenicznych maszyn do badań wytrzymałościowych statycznych LabTest 6.100SP1-2-2300 oraz do badań dynamicznych Impact Testing System DPFest 1000, wyprodukowanych przez LABORTECH s.r.o. 26.04.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL