Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 10.10.2019, 14:58

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
16/19 04.10.2019 „17 (siedemnaście) kompletów ubrań specjalnych dla strażaków w ramach dostawy wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa szkoleń strażaków w Gruzji”. 10.10.2019
Zapytanie ofertowe 15/19 Komunikat: Modyfikacja treści zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji w częśći nr 2. 03.09.2019 Usługa cateringowa i/lub restauracyjna w zakresie: Część 1): Catering dla uczestników wydarzenia Dry Run 2 Final Demo; Część 2): Catering dla uczestników wydarzenia Final Demo; Część 3): Organizacji kolacji w lokalu gastronomicznym dla członków konsorcjum i uczestników biorących udział w wydarzeniu Final Demo (część 3) 10.09.2019
14/19 Komunikat: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 31.07.2019 Usługa koszenia 08.08.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL