Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 15.02.2019, 08:49

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
1/19 11.01.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na dwie części: CZĘŚĆ I: „Przebudowa wejścia głównego oraz ciągu komunikacyjnego w Budynku D ob. 01”, CZĘŚĆ II: „Przebudowa wejścia głównego oraz ciągu komunikacyjnego w Budynku B ob. 02”. 22.01.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL