Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2019, 12:15

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
6/19 Komunikat: Dnia 04 czerwca dokonana modyfikacja treści zapytania ofertowego oraz przesuniecie terminu składania ofert. 15.05.2019 Dostawa elementów ochronny osobistej do pracy z cieczami kriogenicznymi. 19.06.2019
8/19 Komunikat: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 22.05.2019 Dostawa oprogramowania do analizy statystycznej 13.06.2019
9/19 23.05.2019 Dostawa oprogramowania do 3-wymiarowego projektowania wirtualnych obiektów 11.06.2019
10/19 13.06.2019 Dostawa oprogramowania do analizy statystycznej 28.06.2019
11/19 14.06.2019 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za lata 2019, 2020 i 2021 zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odrębnie za każdy rok. 21.06.2019
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL