Biuletyn Informacji Publicznej 8/19 Komunikat: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione bez wyboru oferty najkorzystniejszej. - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:13

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 22 maja 2019

8/19 Komunikat: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dostawa oprogramowania do analizy statystycznej

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.05.2019
Data modyfikacji : 20.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL