Biuletyn Informacji Publicznej 11/19 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:13

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 14 czerwca 2019

11/19

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za lata 2019, 2020 i 2021 zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odrębnie za każdy rok.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 20.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL