Biuletyn Informacji Publicznej 25/19 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2019, 10:48

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Wtorek, 19 listopada 2019

25/19

"Pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej i świadczenia usług doradztwa technicznego, przy realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych rozbudowy budynku numer 21, zlokalizowanego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim".

Metadane

Data publikacji : 19.11.2019
Data modyfikacji : 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL