Biuletyn Informacji Publicznej 28/19 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń) - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2019, 10:48

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro i innych wyłączeń)

Czwartek, 28 listopada 2019

28/19

Usługa opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” wraz z usługami towarzyszącymi - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Ogłoszenie zostało opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220065

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.11.2019
Data modyfikacji : 04.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Strelau
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL