Biuletyn Informacji Publicznej PN 4/19 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 10.10.2019, 14:58

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Czwartek, 03 października 2019

PN 4/19

Wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na siedem części zamówienia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora Komendanta zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na siedem następujących części:


 I część zamówienia:
„Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od wszystkich ryzyk”;


 II część zamówienia:
„Ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco, NNW oraz ASSISTANCE;


III część zamówienia:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”;

IV część zamówienia:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych”;


V część zamówienia:
„Ubezpieczenie lotnicze”;


 VI część zamówienia:
„Ubezpieczenie NNW;


VII część zamówienia:
„Ubezpieczenie jednostek pływających.

Metadane

Data wytworzenia : 03.10.2019
Data publikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL