Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa - nabycie aparatury naukowo badawczej, w tym: - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 01 marca 2012

Dostawa - nabycie aparatury naukowo badawczej, w tym:

Część I – Stanowiska badawczego do oznaczania w skali laboratoryjnej parametrów wybuchowości pyłów - na wyposażenie Zakładu Spalania i Teorii Pożarów. Część II – Stanowiska badawczego do oznaczania w skali laboratoryjnej skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia – na wyposażenie Zakładu Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro PN - 7/12

 Termin składania ofert 12.03.2012 godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Gołębiowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL