Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Słuzby Pożarniczej za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 16:30

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 22 sierpnia 2012

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Słuzby Pożarniczej za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014

PN 26/12 termin składania ofert 03.09.2012r. do godz. 10.00

Metadane

Data publikacji : 22.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Grodek
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL