Biuletyn Informacji Publicznej Remont pomieszczenia sanitarnego w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 05 września 2012

Remont pomieszczenia sanitarnego w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Termin składania ofert: 20.09.2012 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 36/12

Metadane

Data publikacji : 05.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL