Biuletyn Informacji Publicznej Prenumerata czasopism na 2013 rok: Część 1 - czasopisma polskie, Część 2 - czasopisma obcojęzyczne PN 40/12 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 16:30

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 11 października 2012

Prenumerata czasopism na 2013 rok: Część 1 - czasopisma polskie, Część 2 - czasopisma obcojęzyczne PN 40/12

Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro

Termin składania ofert 19.10.2012 godz. 10:00.

Metadane

Data publikacji : 11.10.2012
Data modyfikacji : 22.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Gołębiowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gołębiowska
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Madej
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL