Biuletyn Informacji Publicznej Wywóz nieczystości stałych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej PN 58/12 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 06 grudnia 2012

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej PN 58/12

Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro

Termin składania ofert 14.12.2012r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 06.12.2012
Data modyfikacji : 23.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Gołębiowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gołębiowska
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL