Biuletyn Informacji Publicznej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlancyh polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 16:30

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 28 lutego 2013

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlancyh polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Termin składania ofert: 15.03.2013 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 12/13

Metadane

Data publikacji : 28.02.2013
Data modyfikacji : 03.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL