Biuletyn Informacji Publicznej Remont pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu w budynku B ob. 01 SGSP w celu ich dostosowania do wymagań stacjonarnego obiektu ćwiczebnego - komory dymowej, wraz z dostawą i montażem ścieżki treningowej - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 05 kwietnia 2013

Remont pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu w budynku B ob. 01 SGSP w celu ich dostosowania do wymagań stacjonarnego obiektu ćwiczebnego - komory dymowej, wraz z dostawą i montażem ścieżki treningowej

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Termin składania ofert: 22.04.2013 r. do godz. 10.00 - ZMIANA TERMINU: 26.04.2013 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 19/13

Metadane

Data publikacji : 05.04.2013
Data modyfikacji : 03.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL