Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie prac instalacyjnych i wykońćzeniowych w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, w tym: - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 22 sierpnia 2013

Wykonanie prac instalacyjnych i wykońćzeniowych w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, w tym:

Część I: Remont warsztatu i części garażu JRG znajdujących się na parterze budynku D, obiekt 01 Część II: Remont pomieszczeń socjalnych Zakładu Ratownictwa Technicznego i Medycznego znajdujących się w budynku C, obiekt 01

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Numer postępowania: PN 31/13

Termin składania ofert: 06.09.2013 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.08.2013
Data modyfikacji : 23.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL