Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzenia kontrolno-pomiarowego PN 1414 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzenia kontrolno-pomiarowego PN 1414

termin składania ofert: 25.04.2014r. do godz. 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach:

Część 1 – komputer przenośny i oprogramowanie na potrzeby projektu ECHO/SUB/2013/671474 BaltPrevResilience - codzienne zdarzenia i katastrofy w Regionie Morza Bałtyckiego – prewencja i budowanie odporności, projekt współfinansowany w ramach programu Instrument Finansowy Ochrony Ludności

Część 2 – urządzenie kontrolno-pomiarowe do sterowania pracy stanowiska badawczego w zakresie wizualizacji oraz prowadzenia dokumentacji szkiców z pogorzeliska wraz z układem akwizycji danych, składające się z: urządzenia wielofunkcyjnego, rejestratorów przenośnych, dysków zewnętrznych i programów komputerowych

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Grodek
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL