Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań projektu EDEN End User Driven demo for CBRNe (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego) - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 02 czerwca 2014

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań projektu EDEN End User Driven demo for CBRNe (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego)

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość zamówienia: poniżej 207 000 euro

Numer postępowania: PN 17/14

Termin składania ofert: 10.06.2014 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL