Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 02 czerwca 2014

Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie:

Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujacych przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: poniżej 5 186 000 euro

Numer postępowania: PN 12/14

Termin składania ofert: 17.06.2014 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.06.2014
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL