Biuletyn Informacji Publicznej Stanowisko badawczo - pomiarowe do badania i diagnozowania motopomp pożarniczych. - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 16:30

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 02 czerwca 2014

Stanowisko badawczo - pomiarowe do badania i diagnozowania motopomp pożarniczych.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - podstawa art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Termin składania ofert: 09.06.2014 r. do godz. 14.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 16.06.2014 r. do godz. 14.00

 

Numer ogłoszenia o zamówieniu 22/14

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.06.2014
Data modyfikacji : 06.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL