Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i projektora - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 16:30

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 04 lipca 2014

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i projektora

PN 21/14 termin składania ofert: 14.07.2014r. do godz. 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach:
Część 1 – komputer przenośny i oprogramowanie
Część 2 – komputer stacjonarny wraz  z oprogramowaniem
Część 3 – komputer przenośny i oprogramowanie
Część 4 – komputer stacjonarny, oprogramowanie, monitor, projektor i komputer przenośny
Część 5 – komputery przenośne i oprogramowania
Część 6 – komputery przenośne i oprogramowania
Część 7 – komputer przenośny

Metadane

Data publikacji : 04.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Grodek
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL