Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa urządzeń - aparatury badawczej, mikroskopu metalograficznego wraz z oprzyrządowaniem, w tym: 1 - Mikroskop metalograficzny ze stacją roboczą. 2 - Polerka metalograficzna jednodyskowa z zestawem do inkludowania próbek na zimno. PN 26/14 - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 24 lipca 2014

Dostawa urządzeń - aparatury badawczej, mikroskopu metalograficznego wraz z oprzyrządowaniem, w tym: 1 - Mikroskop metalograficzny ze stacją roboczą. 2 - Polerka metalograficzna jednodyskowa z zestawem do inkludowania próbek na zimno. PN 26/14

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro

Termin składania ofert: 01.08.2014r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Gołębiowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gołębiowska
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL