Biuletyn Informacji Publicznej Odzież specjalna i środki ochrony indywidulanej użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane pozycje zamówienia. - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Odzież specjalna i środki ochrony indywidulanej użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane pozycje zamówienia.

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 28.04.2015 r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Numer postępowania: PN 04/15.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL