Biuletyn Informacji Publicznej Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 18 lutego 2016

Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: do dnia 29.02.2016 r. do godz. 10.00

Numer postępowania: PN 02/16

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.02.2016
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL