Biuletyn Informacji Publicznej Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych w Pracowniach badawczych SGSP - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 11:05

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 02 września 2016

Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych w Pracowniach badawczych SGSP

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony o łącznej wartości szacunkowej powyżej 209 000,00 EURO

Zamawiający udziela zamówienia w 38 częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Numer postępowania nadany przez Zamawiajacego: PN 20/16

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2016 r.
 

Metadane

Data publikacji : 02.09.2016
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL