Biuletyn Informacji Publicznej Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo – badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wWarszawie - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 07 czerwca 2017

Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo – badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wWarszawie

Numer postępowania: PN 10/17

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:: 14.07.2017 r. do godz. 10.00

Metadane

Data publikacji : 07.06.2017
Data modyfikacji : 07.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL