Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie robót budowlanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę części w zakresie: - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2020, 15:01

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 31 sierpnia 2017

Wykonanie robót budowlanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę części w zakresie:

Część 1 – Osuszanie ściany wejściowej do pralni przy budynku E obiekt 01. Część 2 – Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wymiana 51 sztuk grzejników instalacji centralnego ogrzewania w budynku B obiektu 02. o łącznej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO Numer postępowania: PN 18/17

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Termin składanie ofert: 15.09.2017 r. do godz. 09:00

PRZESUNIĘCIE TERNINU SKŁADANIA OFERT NA 25.09.2017R. DO GODZ. 09:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.08.2017
Data modyfikacji : 07.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL